თბილისში ზრდასრულთა განათლების ტრენერების პორტალი
ტრენერები
«--უკან დაბრუნება
სახელი * მარინა ელ.ფოსტა * marinamacharashvili8@gmail.com
გვარი * მაჭარაშვილი თქვენი პირადი ვებ-გვერდის ან სოციალურ ქსელში პროფილის მისამართი * marinamacharashvili8@gmail.com
თემა *
»გარემოს დაცვა
»გენდერი
»საჯარო მართვა
სამუშაო ენები *
»რუსული
»ქართული
ასაკობრივი ჯგუფი *
»ახალგაზრდები
»ზრდასრულები
გამოცდილება *
»ეროვნული
მარინა მაჭარაშვილი, მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთლის საჯარო სკოლის დირექტორი, სპეციალობით ქართული ენა და ლიტერატურის პედაგოგი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ 1994 წლიდან ვმუშაობ აღნიშნულ სკოლაში ქართული ენა და ლიტერატურის მასწავლებლად. 2005 წელს დავინიშნე იმავე სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად. 2007 - 2014 წლებში სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთლის საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭომ ამირჩია დირექტორად. ვარ აქტიური საზოგადოებრივ საქმიანობაში,
სიახლეები
გავლილი ტრენინგები
2017-10-19
ვარ მარინა მაჭარაშვილი, სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთლის საჯარო სკოლის დირექტორი, სპეციალობით-ქართული ენა-ლიტერატურის პედაგოგი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამავრების შემდეგ, 1994 წლიდან ვმუშაობ ზემოთ აღანიშნულ სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად. 2005 წელს დავინიშ- ნე იმავე სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად. 2007-2014 წლებში სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთლის საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭომ ამირჩია დირექტორად. დირექტორად მუშაობის პერიოდში, სკოლის ბაზაზე, განვახორციელე ისეთი პროექტები, როგორებიცაა: ,,ირმის ნახტომი,“ ,,ღია სპორტული მოედნების მოწყობა.“ ასევე, გარემოს დაცვითი პროექტები, დაარსდა რადიო ხაზი-,,მომავლის ხმა.“ ჩემი დირექტორად მუშაობის ყველაზე წარმატებულ ნაბიჯად ვთვლი ,,ათასწლეულის გამოწვე-ვის ფონდის“ ფარგლებში ,,მილენიუმის“ პროექტში ჩართვას, რომელიც ითვალისწინებს სკოლის შენობა-ნაგებობების რესტავრაცია-რეაბილიტაციას. ამჯამად, სკოლა ტეაბილიტაციის პროცესშია. გავიარე 1-ლი და მე-2 ,,ლიდერობის აკადემიის“ ყველა მოდული. ასევე, USAID-ის მიერ განხორციელებული სასწავლო კურსი სკოლის ფინანსური მართვის შესახებ, სამოქალაქო განვითარების ინსიტუტის მიერ ჩატარებული ტრენინგ-კურსი-,,ბავშვთა მიმართ ძალადობა,“ქართული სალიტერატურო ენის დაცვა-განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის, საქართველოს ენის სახელმწიო პალატის მარნეულის სამმართველომ გადმომცა დიპლომი; არჩეული ვარ მარნეულის საპატიო მოქალაქედ; მონაწილეობა მივიღე 2017 წლის 9-10 სექტემბერს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს ,,მასწავლებელთა და სკოლის დირექტო-რთა პროფესიული განვითარების პროექტის“ ფარგლებში სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვიტარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ,,სკოლის მართვისა და ლიდერობის კონფერენციაში.“ 04.10. 2017წ.-13. 10. 2017წ-ს ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სასეთიფიკაციო ცენტრის ტრენერ, ლია ოხანაშვილთან, გავიარე ,,ტრენერთა ტრენინგის“ კურსი. მაქვს კარგი ურთიერთობა, როგორც თანამშრომლებთან, ასევე მოსწავლეებთან. არ ვარ კონფლიქტური, მაქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა, მიყვარს ხელოვნება. ვმუშაობდი ,,დრამატული წრის“ ხელმძღვანელად. ჩემი წარმატების მიზეზად მიმაჩნია ის, რომ საჭირო დროს საჭირო ადგილზე აღმოვჩნდი.
გავლილი ტრენინგები
2017-10-10
ვარ მარინა მაჭარაშვილი, სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთლის საჯარო სკოლის დირექტორი, სპეციალობით-ქართული ენა-ლიტერატურის პედაგოგი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამავრების შემდეგ, 1994 წლიდან ვმუშაობ ზემოთ აღანიშნულ სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად. 2005 წელს დავინიშ- ნე იმავე სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად. 2007-2014 წლებში სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთლის საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭომ ამირჩია დირექტორად. დირექტორად მუშაობის პერიოდში, სკოლის ბაზაზე, განვახორციელე ისეთი პროექტები, როგორებიცაა: ,,ირმის ნახტომი,“ ,,ღია სპორტული მოედნების მოწყობა.“ ასევე, გარემოს დაცვითი პროექტები, დაარსდა რადიო ხაზი-,,მომავლის ხმა.“ ჩემი დირექტორად მუშაობის ყველაზე წარმატებულ ნაბიჯად ვთვლი ,,ათასწლეულის გამოწვე-ვის ფონდის“ ფარგლებში ,,მილენიუმის“ პროექტში ჩართვას, რომელიც ითვალისწინებს სკოლის შენობა-ნაგებობების რესტავრაცია-რეაბილიტაციას. ამჯამად, სკოლა ტეაბილიტაციის პროცესშია. გავიარე 1-ლი და მე-2 ,,ლიდერობის აკადემიის“ ყველა მოდული. ასევე, USAID-ის მიერ განხორციელებული სასწავლო კურსი სკოლის ფინანსური მართვის შესახებ, სამოქალაქო განვითარების ინსიტუტის მიერ ჩატარებული ტრენინგ-კურსი-,,ბავშვთა მიმართ ძალადობა,“ქართული სალიტერატურო ენის დაცვა-განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის, საქართველოს ენის სახელმწიო პალატის მარნეულის სამმართველომ გადმომცა დიპლომი; არჩეული ვარ მარნეულის საპატიო მოქალაქედ; მონაწილეობა მივიღე 2017 წლის 9-10 სექტემბერს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს ,,მასწავლებელთა და სკოლის დირექტო-რთა პროფესიული განვითარების პროექტის“ ფარგლებში სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვიტარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ,,სკოლის მართვისა და ლიდერობის კონფერენციაში.“ 04.10. 2017წ.-13. 10. 2017წ-ს ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სასეთიფიკაციო ცენტრის ტრენერ, ლია ოხანაშვილთან, გავიარე ,,ტრენერთა ტრენინგის“ კურსი. მაქვს კარგი ურთიერთობა, როგორც თანამშრომლებთან, ასევე მოსწავლეებთან. არ ვარ კონფლიქტური, მაქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა, მიყვარს ხელოვნება. ვმუშაობდი ,,დრამატული წრის“ ხელმძღვანელად. ჩემი წარმატების მიზეზად მიმაჩნია ის, რომ საჭირო დროს საჭირო ადგილზე აღმოვჩნდი.
გავლილი ტრენინგები
2017-01-01
ვარ მარინა მაჭარაშვილი, სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთლის საჯარო სკოლის დირექტორი, სპეციალობით-ქართული ენა-ლიტერატურის პედაგოგი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამავრების შემდეგ, 1994 წლიდან ვმუშაობ ზემოთ აღანიშნულ სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად. 2005 წელს დავინიშ- ნე იმავე სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად. 2007-2014 წლებში სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთლის საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭომ ამირჩია დირექტორად. დირექტორად მუშაობის პერიოდში, სკოლის ბაზაზე, განვახორციელე ისეთი პროექტები, როგორებიცაა: ,,ირმის ნახტომი,“ ,,ღია სპორტული მოედნების მოწყობა.“ ასევე, გარემოს დაცვითი პროექტები, დაარსდა რადიო ხაზი-,,მომავლის ხმა.“ ჩემი დირექტორად მუშაობის ყველაზე წარმატებულ ნაბიჯად ვთვლი ,,ათასწლეულის გამოწვე-ვის ფონდის“ ფარგლებში ,,მილენიუმის“ პროექტში ჩართვას, რომელიც ითვალისწინებს სკოლის შენობა-ნაგებობების რესტავრაცია-რეაბილიტაციას. ამჯამად, სკოლა ტეაბილიტაციის პროცესშია. გავიარე 1-ლი და მე-2 ,,ლიდერობის აკადემიის“ ყველა მოდული. ასევე, USAID-ის მიერ განხორციელებული სასწავლო კურსი სკოლის ფინანსური მართვის შესახებ, სამოქალაქო განვითარების ინსიტუტის მიერ ჩატარებული ტრენინგ-კურსი-,,ბავშვთა მიმართ ძალადობა,“ქართული სალიტერატურო ენის დაცვა-განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის, საქართველოს ენის სახელმწიო პალატის მარნეულის სამმართველომ გადმომცა დიპლომი; არჩეული ვარ მარნეულის საპატიო მოქალაქედ; მონაწილეობა მივიღე 2017 წლის 9-10 სექტემბერს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს ,,მასწავლებელთა და სკოლის დირექტო-რთა პროფესიული განვითარების პროექტის“ ფარგლებში სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვიტარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ,,სკოლის მართვისა და ლიდერობის კონფერენციაში.“ 04.10. 2017წ.-13. 10. 2017წ-ს ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სასეთიფიკაციო ცენტრის ტრენერ, ლია ოხანაშვილთან, გავიარე ,,ტრენერთა ტრენინგის“ კურსი. მაქვს კარგი ურთიერთობა, როგორც თანამშრომლებთან, ასევე მოსწავლეებთან. არ ვარ კონფლიქტური, მაქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა, მიყვარს ხელოვნება. ვმუშაობდი ,,დრამატული წრის“ ხელმძღვანელად. ჩემი წარმატების მიზეზად მიმაჩნია ის, რომ საჭირო დროს საჭირო ადგილზე აღმოვჩნდი.
პორტალი შეიქმნა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მხარდაჭერით
ა(ა)იპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება“

პროექტის განმახორციელებელი: „სიქა- საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია“„DVV International საქართველო“

CISV-საქართველო“

Website Created By: Tea Kharitonashvili