თბილისში ზრდასრულთა განათლების ტრენერების პორტალი
ტრენერები
«--უკან დაბრუნება
სახელი * ნინო ელ.ფოსტა * nenoqavtaradze@yahoo.com
გვარი * ქავთარაძე თქვენი პირადი ვებ-გვერდის ან სოციალურ ქსელში პროფილის მისამართი *
თემა *
»ახალგაზრდული საქმიანობა
»გარემოს დაცვა
»გენდერი
»კვლევები
»კულტურის მენეჯმენტი
»მენეჯმენტის საფუძვლები/ორგანიზაციის მართვა
»მოხალისეობა
»მრავალფეროვნება
»პროექტებისა და ღონისძიებების მართვა
»საზოგადოებასთან ურთიერთობა
»საპროექტო განაცხადის მომზადება
»სხვა
სამუშაო ენები *
»ინგლისური
»რუსული
»ქართული
ასაკობრივი ჯგუფი *
»ახალგაზრდები
»ბავშვები
»ზრდასრულები
გამოცდილება *
»ეროვნული
»ლოკალური
ნინო ქავთარაძე 2014 წლიდან დასაქმებულია, როგორც ტრენერი, მუშაობს როგორც 13 დან 18 წლამდე ასაკობრივი კატეგორიის აუდიტორიასთან, ისე ზრდასრულებთან. მისი ტრენინგის თემები მოიცავს : პროფესიულ ორიენტაციას, არაფორმალურ და ფორმალურ განათლებას, კინო განათლებას, კულტურის მენეჯმენტს, პროექტის მენეჯმენტს, ფესტივალის მენეჯმენტს.სიახლეები
პედაგოგთა გადამზადება პროექტისთვის "კინო სკოლებში"
2017-04-30
პედაგოგთა გადამზადება პროექტისთვის "კინო სკოლებში"
2017-04-29
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი- პედაგოგთა გადამზადება პროექტისთვის "კინო სკოლებში", ტრენინგი მოიცავდა შემდეგ საკითხებს : ფილმის სწორად შერჩევა სამიზნე აუდიტორიისთვის; დისკუსიის წარმართვის ძირითადი პრინციპები; კინო, როგორც არაფორმალური განათლების ერთ-ერთი მექანიზმი.
თბილისში არაფორმალური განათლების პედაგოგების ჩართულობა მოსწავლეთა პროფესიული ორიენტაციის პროცესში
2017-02-18
ა(ა)იპ კულტურის და განათლების ფონდი (CEF) და (ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე“- თბილისში არაფორმალური განათლების პედაგოგების ჩართულობა მოსწავლეთა პროფესიული ორიენტაციის პროცესში. ტრენინგის თემატიკა ეხებოდა : : პროფესიული ორიენტაციის ძირითად ასპექტებს, პედაგოგთა პროფესიული უნარჩვევების განვითარებას, არაფორმალური და ფორმალურ განათლების სივრცეში.
პორტალი შეიქმნა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მხარდაჭერით
ა(ა)იპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება“

პროექტის განმახორციელებელი: „სიქა- საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია“„DVV International საქართველო“

CISV-საქართველო“

Website Created By: Tea Kharitonashvili