თბილისში ზრდასრულთა განათლების ტრენერების პორტალი
ტრენერები
«--უკან დაბრუნება
სახელი * ანა ელ.ფოსტა * anasarishvili@yahoo.com
გვარი * სარიშვილი თქვენი პირადი ვებ-გვერდის ან სოციალურ ქსელში პროფილის მისამართი * https://www.facebook.com/ani.sarishvili
თემა *
»ახალგაზრდული საქმიანობა
»პროექტებისა და ღონისძიებების მართვა
»საპროექტო განაცხადის მომზადება
»სხვა (ეფექტური კომუნიკაცია)
სამუშაო ენები *
»ქართული
ასაკობრივი ჯგუფი *
»ახალგაზრდები
»ზრდასრულები
გამოცდილება *
»ლოკალური
დამოუკიდებელი ტრენერი; ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების მოხალისე ტრენერი.

2015 - 2018 წლები - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური; განათლების პროგრამების განყოფილება;
2018 - დღემდე - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის აპარატი - უფროსი სპეციალისტი.
სიახლეები
პროექტების მართვა
2019-03-02
ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების ორგანიზებით, ზამთრის სკოლის ფარგლებში დაბა ბაკურიანში ჩატარდა ტრენინგები სტუდენტებისთვის. ტრენინგი მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: პროექტისსტრუქტურა, შედგენის ინსტრუქცია, საპროექტო განაცხადის შემადგენელი ნაწილების დეტალური განხილვა, ბიუჯეტის შედგენა და პროექტების მართვა.
პროექტის წერა
2019-02-18
ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება პერიოდულად გეგმავს ტრენინგებს ახალგაზრდებისთვის, ელექტრონული რეგისტრაციის საფუძველზე შეირჩა მსურველი ახალგაზრდები 14-დან 29 წლამდე, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს სამ დღიან ტრენინგში. ტრენინგი მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: პროექტის შედგენის ინსტრუქცია, საპროექტო განაცხადის სტრუქტურა და თითოეული კომპონენტის დეტალური განხილვა, ბიუჯეტის შედგენა და პროექტების შეფასება.
საპროექტო განაცხადის ფორმა, როგორც პროექტის განხორციელების ინსტრუმენტი
2019-01-04
პროექტის წერის და საპროექტო განაცხადის შევსების შესახებ ქ. თბილისის საჯარო სკოლების X - XI კლასის მოსწავლეთა გადამზადება.
პროექტის წერა
2019-01-01
პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის I - II კურსის სტუდენტებისთვის ჩატარდა ერთ დღიანი ტრენინგი. ტრენინგი მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: პროექტის შედგენის ინსტრუქცია, საპროექტო განაცხადის სტრუქტურა და თითოეული კომპონენტის დეტალური განხილვა.
პორტალი შეიქმნა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მხარდაჭერით




ა(ა)იპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება“





პროექტის განმახორციელებელი: „სიქა- საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია“



„DVV International საქართველო“





CISV-საქართველო“

Website Created By: Tea Kharitonashvili