თბილისში ზრდასრულთა განათლების ტრენერების პორტალი
ტრენერები
«--უკან დაბრუნება
სახელი * გოჩა ელ.ფოსტა * govardosa@hotmail.com
გვარი * ვარდოსანიძე თქვენი პირადი ვებ-გვერდის ან სოციალურ ქსელში პროფილის მისამართი * www.facebook.com/gocha.vardosanidze.1
თემა *
»ადვოკატირება
»ახალგაზრდული საქმიანობა
»ეკონომიკის საფუძვლები
»მენეჯმენტის საფუძვლები/ორგანიზაციის მართვა
»მეწარმეობა
»მოხალისეობა
»მრავალფეროვნება
»პროექტებისა და ღონისძიებების მართვა
»საპროექტო განაცხადის მომზადება
»სასიცოცხლო უნარები
»საჯარო მართვა
სამუშაო ენები *
»ინგლისური
»რუსული
»ქართული
ასაკობრივი ჯგუფი *
»ახალგაზრდები
»ზრდასრულები
გამოცდილება *
»ეროვნული
»ლოკალური
»საერთაშორისო
ჩემი მუშაობის მთავარი ხედვა იქნება ახალგაზრდებისა და ზდასრულთა განათლების ტრენინგის გამართული და ეფექტურათ წარმართვა, რაც დემოკრატიული სახემწიფოს ერთ–ერთი ქვაკუთხედია. ამ მიზნით ხშირად მოვაწყობ შემეცნებითი ხასიათის შეხვედრებსა და განსაკუთრებული ყურადღებას მიექცევ საზოგადოებრივ ინიცატივებს.
სიახლეები
აქტივობები და პროექტები
2017-05-14
1. „აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში მცხოვრებ ეროვნულ უმცირესობათა თემების სოციალური ინკლუზიის მექანიზმები და სამოქალაქო ინტეგრაცია. ა(ა)იპ „ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის“ მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში საქართველოს რეგიონებში (სამცხეთ-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, კახეთი, აჭარის, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი) 2015 წელს განხორციელდა პროექტი „აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში მცხოვრებ ეროვნულ უმცირესობათა თემების სოციალური ინკლუზიის მექანიზმები და მათი საზოგადოებრივ სექტორში ერთობლივ და ეფექტურ ჩართულობა“. 2. შშმ და სსსმ მოზარდები პროფესიული განათლება / პედაგპგი და კორდინატორი ა(ა)იპ „განათლება დემოკრატიისათვის“, რომელიც ახორციელებდა პროექტებს ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს დახმარებით, კოლეჯ მერმისში. განხორციელდა რამდენიმე პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, სოციალურად დაუცველი და დევნილი ახალგაზრდების პროფესიული განათლების მიღებისა და დასაქმების მიზნით. 3. არასრულწლოვანი მსჯავრდებულთა პროფესიული განათლების პედაგოგი და კორდინატორი 2012 წელს სასჯელაღსრულების №11 არასრულწლოვანთა სპეციალურ დაწესებულებაში, პროფესიული განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის პროექტი განახორციელა 12 ბენეფიციართან.(ოფის-მენეჯერის, სტილისტის და კომპუტერულ ფრაფიკოს-დიზაინერის სპეციალობებში.) 4. ქალაქ ვანში შშმ და სსსმ ბენეფიციარებისთვის დღის ცენტრის ხელმძღვანელი, 2015 წლის დეკემბრის თვიდან ასოციაციის ბაზაზე გაიხსნა ქალაქ ვანში სსსმ და შშმ პირებისთვის სარეაბილიტაციო და სოციალური ადაპტაციის ცენტრი (ქ. ვანი, ჭავჭავაძის ქუჩა № 29) სადაც 6-წლიდან 18-წლამდე და 18-წლიდან ზევით ასაკი ბენეფიციარები იღებენ დღის ცენტრის მომსახურებას. 2016 წლის სექტემბრიდან
სამოტივაციო წერილი - სამოქმედო გეგმა!
2017-05-14
ჩემი მუშაობის მთავარი ხედვა იქნება ახალგაზრდებისა და ზდასრულთა ტრენინგის გამართული და ეფექტური მუშაობაზე, რაც დემოკრატიული სახემწიფოს ერთ–ერთი ქვაკუთხედია. ამ მიზნით ხშირად მოვაწყობ შემეცნებითი ხასიათის შეხვედრებსა. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა საზოგადოებრივ ინიცატივებს და ინტეგრაციას, საზოგადოებრივ მიმღებლობას და სხვადასხვა დაწესებულების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს, ასევე კანონმდებლობის ანალიზის, ხარვეზების იდენტიფიცირებას და შესაბამის ცვლილებების შემუშავებას, მონიტორინგს, სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის. ადამიანური რესურსის სულიერი-კულტურული დონის ამაღლებას, კვლევებსა და პრეზენტაციებს. ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე განხორციელებულ საქმიანობებსა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა გლობალიზაციის გააზრებულ გაგება ხელს შეუწყობს რწმენის ჩანერგვას ყველა პროფესონალში, როგორც მცირესა დიდისადმი სწორ მომართებას. შეძენილი ცოდნის ამ უკეთილშობილეს სამსახურში ჩაყენება კიდევ უფრო მძლავრად აამოქმედებს ჩემს პიროვნებაში ღრმად განთესილ ადამიანურ რესურსებს და სრულყოფილი კეთილშობილებისკენ გაუკვალავს გზას. გოჩა ვარდოსანიძე ქ. თბილისი 2017 წელი
პორტალი შეიქმნა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მხარდაჭერით
ა(ა)იპ „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება“

პროექტის განმახორციელებელი: „სიქა- საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია“„DVV International საქართველო“

CISV-საქართველო“

Website Created By: Tea Kharitonashvili